Appointment: 9851072188

Mode of Payment

Foreign Customers can make payments through SkrillEmail:- astrologernepal@gmail.com

Inland Customers can make payments through eSewa. ID:- astrologernepal@gmail.com

Nepalese in Malaysia, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait  can make payments through Prabhu Money Transfer and IME Remit payable to Suneel Sitaula Kathmandu Nepal.

You can use Paypal Also. Our Paypal Id: jokhanalabs@gmail.com

तपाईं बैंक को खातामा रकम जम्मा गरेको भौचर लिएर पनि आउन सक्नु हुनेछ। 

NIC Asia Bank 
Dillibazar Branch.
Name :- Suneel Sitaula
Ac No.;- 29 DBO 48057 NPR 001 कार्यालय ११ बजे देखी खुल्ने छ साँझ ५ बजे सम्म । आउनु भन्दा अगाडि अनिवार्य फोन गर्नु पर्नेछ।