Highlights

Please Contribute your Donations Generously to Support the Research on Hindu Astrology and Allied subject.
Donations are not compulsory and you can fill in the amount according to your capacity. You can send it through Esewa and Skrill. Paypal is not accepted in Nepal.

 Esewa Id:- astrologernepal@gmail.com, Skrill Id: astrologernepal@gmail.com.

श्रीयन्त्र प्रतिष्ठाको महत्व

काठमाडौं बैशाख २६। डा. लोकराज पौडेल। आजको भौतिकवादी युगमा आर्थिक समस्याले प्रायः जसो सबैलाई नै पिरोलेको हुन्छ । श्रीयन्त्रलाई साक्षात भगवती लक्ष्मीको यन्त्रिक स्वरुप मानिन्छ । श्रीयन्त्रलाई विधिवत् प्रतिष्ठा गरेर पछि सजिव लक्ष्मीको स्वरुपमा कल्पना गरिन्छ । श्रीयन्त्रलाई श्रीसुक्तका १६ मन्त्रहरुले षोडसोपचारले पूजा गर्ने र श्रीसुक्तका १६ मन्त्रको जप र पाठ गरेर सिद्ध गरिएको श्री यन्त्रलाई भगवती लक्ष्मीको स्वरुप मानिन्छ ।

प्राचीन कालदेखि नै ऋषि मुनिहरुले श्रीयन्त्रको स्थापना गरेका स्थानहरुमा लक्ष्मीको आकर्षण भई भौतिक समृद्धि प्राप्त भएको पाइन्छ । आद्य शंकराचार्यले दक्षिण भारतको तिरुपतीको मन्दिरमा श्रीयन्त्रको प्रतिष्ठा गरेर स्थापना गर्नुभएकोले सबै देव मन्दिर भन्दा तिरुपतीको मन्दिरमा लक्ष्मीको बास रहेको र सबै मन्दिरहरुभन्दा आर्थिक, भौतिक दृष्टिले सम्पन्न देव मन्दिर हुने सौभाग्य पाएको भन्ने पनि इतिहासहरुमा उल्लेख भएको पाइन्छ । श्रीयन्त्रको उपासनालाई योगी, तान्त्रिक वैदिक सबै प्रकारका ऋषि मुनिहरूले कल्पवृक्ष समान सिद्धिदायक र अष्टसिद्धिको प्रतीक मानेका छन् । विधिवत प्रतिष्ठा भएको श्रीयन्त्रले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबै पदार्थको वृद्धि गर्ने उल्लेख श्रीयन्त्रको

महात्म्यमा बताइएको पाइन्छ । हाम्रो व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा पनि विधिवत स्थापना गरिएको श्रीयन्त्रले भौतिक समृद्धि प्राप्त भएका पर्याप्त उदाहरणहरु पनि छन् । श्रीयन्त्रको निर्माण कसरी भएको छ त भन्ने पनि पाठक वर्गलाई सामान्य जानकारी गराउने प्रयास गरिएको छ ।

श्री विद्यालाई यन्त्रिक रुपमा श्रीयन्त्र भन्ने गरिन्छ । दश महाविद्या मध्ये तृतीय विद्यालाई श्री विद्याको स्वरुप मानिन्छ । श्री विद्यालाई श्री सुन्दरी, ललिता, त्रिपुरा सुन्दरी आदि उपनामले सम्बोधन गर्ने पनि गरिन्छ ।

श्रीविद्याको उपासनाको महत्वलाई बुझ्न देवीको स्वरुपचक्र या श्रीयन्त्रको स्वरुपलाई बुझ्नुपर्दछ । श्रीयन्त्रलाई ब्रह्माण्डको स्वरुपको कल्पना गरिएको छ । श्रीयन्त्रको निर्माण गर्दा पाँच शक्ति चक्र स्वरुप अदोमुख, योन्यात्मक त्रिकोण र चार शिवचक्रमय लिङ्गात्मक उर्धोमुख त्रिकोण गरी नौ त्रिकोण बनाइएको हुन्छ । नौ त्रिकोण बनाउँदा बीच बीचमा खिचिएक र काटिएका रेखाहरुबाट ४३ त्रिकोणको निर्माण भएको हुन्छ । श्रीयन्त्रको निर्माणका लागि रेखाहरु खिच्दा चतुश्कोण, कमल लगायतका आकृतिहरु पनि बनेका हुन्छन् । श्रीयन्त्रको निर्माण ज्यामितीय सिद्धान्तको आधारमा नै निर्माण भएको देखिन्छ । श्रीयन्त्रको निर्माणलाई विचार गर्दा प्राचीन

कालमा पनि ज्यामितिको विकास भएको पुष्टि हुन्छ । श्रीयन्त्रको रचनाबाट पिण्डाण्डकोभित्र ब्रंह्माण्ड र ब्रह्माण्डको भित्र पिण्डाण्डको सूचक श्रीयन्त्र भएको पुष्टि हुन्छ । श्रीयन्त्रलाई सष्टि, स्थिति र प्रलयात्मक शक्ति सम्पन्न मानिन्छ । श्रीयन्त्रको बीचमा बिन्दु चक्र बनाइएको हुन्छ । विन्दु शिवकी मूल प्रकृतिबाट बनेको पुष्टि हुन्छ । विन्दुलाई प्रकृतिको स्वरुप पनि भन्ने गरिन्छ । शेष आठ चक्रहरु प्रकृति र विकृतिका उभयात्मक स्वरुप हुन् ।

यस प्रकार श्रीयन्त्र त्रिकोणात्मक भएको पनि पुष्टि हुन आउँछ । श्रीयन्त्रमा बनाएका विन्दू, त्रिकोण, अष्टार सृष्टिचक्र मानिन्छन् । दशार द्वयर चर्तुदशारलाई स्थितिचक्र मानिएको पाइन्छ । अष्टदल षोडसदल, भूपुर, चर्तुरस्रलाई संहारचक्र मानिएको छ । विन्द्वादी भूपुरान्त चक्रलाई सष्टिक्रम सिर्जना र भूपुरादी विन्द्वान्त चक्रलाई संघार क्रमको प्रतीक मानिएको छ ।

श्रीयन्त्रको प्रत्येक खण्डलाई आदि, मध्य र अन्त्य इच्छा, ज्ञान, क्रिया रुपले त्रिपूटी भनिएको छ । यस प्रकार श्रीयन्त्रको निर्माण गर्दा बिन्दु, त्रिकोण, अष्टकोण, अन्तर्दशार बहिदर्शार, चतुदशार अष्टदल, ....डशदल, भूपुर गरेर नौ भागमा विभाजन गरिएको छ । विभाजित नौ भागलाई नव ग्रह, नव दुर्गा, नव विधि, नवदीपको प्रतीक पनि भन्ने गरिन्छ । श्रीयन्त्रमा देहमास्थित षडचक्रको पनि वासस्थान कल्पना गरिएको देखिन्छ । श्रीयन्त्रको मध्यमा रहेको विन्दु आज्ञा चक्रको प्रतीक हे । त्रिकोण बिसुद्धी चक्रको प्रतीक अन्तदशार अनाहत चक्रको प्रतीक वर्हिदशार मणिपुर चक्रको प्रतीक, चर्तुशार स्वादिष्ठान चक्रको प्रतीक, अष्ट दलले मुलाधार चक्र र षोडस

दल भूपुरले अधोदेश जनाउँदछ । श्रीयन्त्रको मध्यमा रहेको विन्दुले भूमध्ये जनाउँदछ । त्रिकोणले लम्किास्थान र अष्टकोणले कण्ठ, अन्र्तदशारले हृदय, वर्हिदशारले नाभी, चर्तुदशारले वस्ती, अष्टदलले मुलाधार, षोडस दल र भूपुरले अधोप्रदेश जनाउँछ ।

यस प्रकार श्रीयन्त्रमा गरिएको विभाजनलाई विचार गर्दा हिन्दू धर्ममा मूर्ति पूजाको प्रारम्भ पूर्व प्रतीकात्मक यन्त्र पूजाको प्रचलन रहेको पुष्टि हुन आउँछ । यन्त्र पूजाबाट नै तन्त्र पूजाको प्रचलन भएको पनि हुनुपर्दछ । यस यन्त्रमा रहेका पाँच योन्यात्मक त्रिकोण र चार लिंगात्मक त्रिकोणले पनि प्राचीन कालबाट नै नारीको प्रभुत्व र मान्यस्थान रहेको पुष्टि हुन आउँछ ।

श्रीयन्त्रमा पनि नारीलाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ । श्रीयन्त्रमा अणिमा लघिमा, महिमा, इसित्व, वसित्व, प्राकाम्य, मुक्ति, इच्छा, प्राप्ति, सर्वकाम आदि सिद्धिहरुको स्थान पनि निर्धारण गरिएको छ । यस यन्त्रमा ब्रम्ही, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नार्सिंही, ऐन्द्री, चामुण्डा आदि लोकमाताहरु र षोडसभातृहरु लगायतका मातृकाहरुको स्थान पनि निर्धारण गरिएको छ ।

आद्यलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी, सौभाग्यलक्ष्मी, अमृतलक्ष्मी, कामलक्ष्मी, सत्यलक्ष्मी, भोगलक्ष्मी, योगलक्ष्मी आदि अष्ट लक्ष्मीको प्रतिकात्मक रुप नै श्रीयन्त्र हो । श्री भन्नु नै लक्ष्मी (सम्पत्ति) को वैकल्पिक नाम भन्ने पनि बुझिन्छ । श्री विद्याका जानकार, श्रीयन्त्रवान्, ऐश्र्यवान भएर समाजमा जसमान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्दछन् भन्ने यसको महात्म्यहरुमा बताइएको छ । श्रीयन्त्रको महा अनुष्ठान सम्पन्न गर्न लाखौं खर्च लाग्ने भएकाले सर्वसाधारण सबैले सम्भव हुँदैन । तर, यसको लघु अनुष्ठान गरेर वा सामुहिक अनुष्ठानद्वारा पनि श्रीयन्त्रको नामोच्चारणपूर्वक प्रतिष्ठा गरी स्थापना गरिएको यन्त्रले कामना पूर्ति गर्न सहायक हुन्छ भन्ने अनुभवहरुबाट प्रमाणित भएको छ ।

श्रीयन्त्र पूजागृह, भण्डारगृह, व्यापारगृह, औद्योगिक प्रतिष्ठानमा विधिवत प्रतिष्ठा गरी स्थापना गर्नुका साथै पुरुषसुक्त र श्रीसुक्तको ब्राह्मणद्वारा दैनिक पाठ वा स्वयंद्वारा लक्ष्मीसुक्तको पाठ तथा ‘श्री’ मन्त्रको एक हजार जप नियमित गर्नेलाई अकाल मृत्यु नहुने भन्ने पनि शास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएको छ । यसमा विश्वास र आस्था हुनुपर्दछ । श्रीयन्त्रको प्रतिष्ठा नवरात्र (बडा दशैं लक्ष्मी पूजा, माघ, चैत्र, आषाढका नवरात्रमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

विविधवत प्रतिष्ठा नगरेको श्रीयन्त्र घरमा स्थापना गर्नाले सिद्धि प्राप्त हुँदैन । श्रीयन्त्रका साधकले श्रीयन्त्रको उपासना प्रारम्भ पश्चात भएको आम्दानीहरुको दश प्रतिशत आय धार्मिक, सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने श्रीयन्त्रका महात्म्यहरुमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । स्थापित श्रीयन्त्रलाई दैनिक पूजा गर्नुपर्दछ । कुनै कारणवस विदेश वा घरबाहिर जानु परेमा घरका सदस्यहरुले श्रीयन्त्रको पूजन गर्न सक्छन् ।लक्ष्मी सुक्तको पाठ चाहिँ विदेशमै भए पनि स्वयंले नै गर्नुपर्छ ।

Good Astrology Counseling

Are You seeking for Good Astrology Counselling, Now you can access to authentic Vedic astrologer from Nepal? Our Fee is 1100 or $15 Per Question. You can make payment through Esewa or SkrillOur Id:-astrologernepal@gmail.com . Only Paid Questions will be Answered.

Vastu Fees

Home:- Rs.5,100.00. Apartments: Rs.11,000.00. Commercial shop/office:- Rs. 5,100.00. Industry :- Rs.21,000.00.

सम्पादक/प्रकासक:-
डा. सुनील सिटौला (आचार्य कैवल्यानन्द)
ज्योतिर्विज्ञान मञ्च- पोस्ट बक्स २६३२९
काठमाडौं नेपाल। सेल:-९८५१०-७२१८८
email:- suneelsitaula@hotmail.com

We have 37 guests and no members online

ज्योतिषी परामर्स

कुनै पनि तान्त्रिक, साधु, सन्यासीले
तपाईँको भाग्य बदल्न सक्दैन।
तर ज्योतिषशास्त्रबाट भविष्यमा
हुने घटनाहरूको पूर्व अनुमान गरी
उपायहरू अपनाउन सकिन्छ ।
सम्पर्क:- डा.सुनील: NIC Asia
बैंकसंगै जोडीएको सेतो घर
मैतिदेवी काठमाडौं नेपाल
शुल्क रु ११०० - मात्र ।
मोबाईल : ९८५१०७२१८८ (बूकिङको लागि मात्र)
१३- १७ घण्टा भित्र संपर्क गर्नुहोला
Email:-astrologernepal@gmail.com

Jokhana App

 Jokhana is a traditional occult science. It is as powerful and practical as Tarot, Voodoo, Oracle, Astrology, Jyotish, Palmistry, Numerology, Fengshui, Vastu and so on and so forth. Download

Lucky Gems or Stones

We suggest and provide the lucky gems or stones suitable for your signs - lunar Manson, Dasha and birth number. email: astrologernepal@gmail.com or visit www.astrologernepal.com

पत्रीका कभरफोटो

Astrology services

 Dr. Suneel Sitaula is a famous Palmist and Astrologer. He uses astrology, palm reading, and Numerology readings and provides solutions. For more info visit:- www.astrologernepal.com